Gnosco

Gnosco har utvecklat Dermicus,  en CE-certifierad telemedicinsk plattform och mobil applikation, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Plattformen möjliggör en snabbare och effektivare process och förbättrar patientens upplevelse. Dermicus är dessutom en kontinuerlig E-learningplattform för läkare och sjuksköterskor. Dermicus är en komplett multidisciplinär plattform som täcker flera medicinska områden.

Daniel Elisasson, CEO, Gnosco, föreläser på Park Annual 16 ”How to transform health care and save life”.

Om Gnosco i Digital Health publicerad 18 juni 2019

Om Gnoscos Dermicus i brittisk radio och video 1 augusti 2019

Om Gnoscos Dermicus i brittisk lokalpress 31 juli 2019