Eyescanner Technology

Eyescanner – Technology for a safer environment

Eyescanner genomför med hjälp av avancerad teknologi narkotikatester via mobilens kamera. Vi vet att narkotika påverkar det centrala nervsystemet vilket ger en förändrad aktivitet som kan spåras via ögats pupill. För att upptäcka narkotikapåverkan mäter Eyescanner fyra vetenskapligt belagda mätvärden i individens öga. Resultatet levereras när mätningen är avslutad. Eyescanner hjälper användaren att genomföra narkotikatester på ett tidseffektivt, säkert och mindre integritetskränkande sätt. Eyescanner bidrar till att fler individer som nyttjar narkotika upptäcks och minskar därmed kostnaderna för företag och samhällen.

Det digitala testförfarandet anses vara framtidens hållbara metod och ersätter dagens snabbtester för urin.

Artikel i Breakit: Ex-polisens Stefanie Najafi affärsidé – appen som ser om du är drogpåverkad (och gör en rättvis koll)

Artikel: She is one of Sweden’s most innovative entrepreneurs