Eyescanner Technology

Eyescannern ska via mobilens kamera mäta fyra mätvärden i ögat, i syfte att upptäcka narkotikapåverkade personer.

 

Dessa fyra mätvärden är pupillens storlek, pupillens reaktion på ljus, oförmågan att korsa ögonen samt nystagmus (ofrivilliga ryckningar i ögat). Mätvärdena är vetenskapligt belagda och används idag av svensk polis. Poliser har dock enbart manuella verktyg att tillgå i sin bedömning om en person är påverkad av narkotika eller inte. Dessa manuella verktyg innefattar en pupillkarta (med olika pupillstorlekar på), ficklampa som används för att se pupillsammandragning samt en penna för att mäta personens förmåga att korsa ögonen och nystagmus. Detta leder till subjektiva bedömningar.

Antalet falskt positiva urinprov hos polisen uppgår till 20-25%. Med Eyescannern tas subjektivitet bort i bedömningen och hypotesen är att siffran med antalet falskt positiva minskar.

Statistik visar att alkoholkonsumtionen i samhället minskar medan droganvändningen ökar. Detta har lett till en fördubbling av antalet dödsolyckor kopplade till drograttfylleri från 2015 till 2017. Med hjälp av Eyescannern kommer fler drogpåverkade i trafiken att upptäckas och på så sätt förhindra olyckor. Eyescannern ska även kunna ge geotaggning vid mätning vilket kommer förenkla avrapportering och bidra till bättre statistik.

Eyescannern är tänkt att användas som ett sållningsverktyg, både inom myndigheter som Polisen och Tullverket men även inom privat sektor. Vid positivt utfall på ett av mätvärdena så tas/skickas personen för vidare provtagning (urin- eller blodprov). Med hjälp av AI hoppas vi att Eyescannern ska bli bättre. Det är inte omöjligt att den tillslut hittar helt andra mätvärden än de fyra som finns idag. I framtiden kommer Eyescannern förhoppningsvis användas i bilar likt alkolås används idag.

Privat sektor lägger idag oerhört stora summor på urinprov, många av de visar sig dessutom vara negativa eftersom man inte vet vad man ska leta efter. Ett urinprov anses även som väldigt integritetskränkande. Eyescannern ses som mindre provocerande och är dessutom betydligt billigare.

Bolaget Eyescanner Technology startades augusti 2019 av Stefanie Najafi och Jenny Johansson.