ES Equipment AB

Rädda liv med S-Cut!

S-CUT är utvecklad av räddningspersonal och används av räddningstjänster och ambulansföretag över hela världen för att skära upp kläder, stövlar, kapa bilbälten m m vid olyckor för att livräddande insatser med kortast möjliga fördröjning ska kunna påbörjas. Våra medicintekniska modeller är CE-märkta.