Empaticus AB

På Empaticus använder vi oss av Virtual Reality och smartphone-appar för att skapa redskap för personlig utveckling baserade på psykologi, neutovetenskap och kunskaperna från 2500-åriga kontemplativa traditioner.

Empaticus utbildar elever och lärare i mindfulness och socialt och emotionellt lärande med ett program utformat för att påverka skolklimat, förbättra mental hälsa och hantera stress.

Empaticus utvecklar samverkansplattform Human Flourishing Platform, en virtuell värld utformad för träning av medkänsla, sociala, kulturella, mentala och emotionella färdigheter. Plattformen vänder sig i första hand till flyktingar och nyanlända för att understödja mental hälsa och en smidig integration i europeiska samhällen samt till större bolag som verkar  i olika kulturer eller på flera kontinenter.

Pål Dobrin, Creative Director, Empaticus, föreläser på Park Annual 16 ”The human flourishing platform”.

Kontakt: Pål Dobrin
Tel: +46733903637
contact@empaticus.com