Diasend AB

Diasend är ett globalt företag som vill underlätta livet för patienter med diabetes och förenkla vardagen för vårdgivare. Vi gör det genom att bidra till att vårdgivare och patienter kan kommunicera bättre.

Sedan 2006, då den första kliniken började använda diasend®, har vi vuxit till ett globalt företag. Vårt system finns idag på fler än 15 olika språk, i 27 länder och används av närmare 3000 kliniker.

Vi siktar kontinuerligt på att vara den universella kommunikationsplattformen för alla. Historiskt har vi haft olika glukosmätare, insulinpumpar och kontinuerliga glukosmätare i systemet, men sedan 2013 integrerar vi även data från olika mobila appar som ett led i arbetet med vara ett öppet system. Vi ser även att det löpande kommer andra molntjänster och vi integrerar även mot dessa tjänster. Och självklart – vi säkerställer att vårdgivaren kan få datan integrerad till sitt elektroniska journalsystem.

Vi är övertygade om att en förutsättning för bra vård är enkel och effektiv kommunikation mellan vårdgivare och patient.

Glooko och Diasend har gått ihop för att göra livet med diabetes enklare. För mer information om diasend®-produkten, besök glooko.com/sv/diasend