Konsert Strategy & IP

Konsert Strategy & IP är ett managementkonsultbolag som arbetar med teknikintensiva företag världen över. Vi arbetar på alla organisatoriska nivåer hos klienten med strategisk rådgivning, organisationsförändringar och effektivitetsförbättringar. Vi tillhandahåller världsledande tjänster till våra klienter för att stärka deras teknikbaserade konkurrenskraft – vi sätter strategisk inriktning och bygger kapabla organisationer för varaktiga resultat. Konsert Strategy & IP är en avknoppning från Center for Intellectual Property (CIP) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers. Sedan starten 2006 har bolaget genomfört över 300 projekt.

info@konsert.com