Capsaicin (GU)

Capsaicin är ett projekt baserat på forskning inom Göteborgs Universitet. Syftet är att minska hosta och hostkänslighet genom en oral produkt baserad på capsaicin från chili.

 

Kontakt:

Eva Millqvist
Professor, överläkare
Avd för lungmedicin och allergologi
Sahlgrenska universitetssjukhuset