Biopolymer Products of Sweden AB

Biopolymer är ett startup företag som utvecklat och patenterat unika bio baserade produkter inom områdena kirurgiska lim och korrosionsskydd. Bakom de 7 olika patentfamiljerna ligger mångårig forskning och utveckling på både svenska och kinesiska universitet samt tillsammans med ett flertal internationella företag.

Företaget befinner sig nu i en fas där man fokuserar på att kommersialisera de utvecklade produkterna och öka produktionskapaciteten.

Grunden för produkterna är ett unikt naturligt protein som har mycket stark bindningsförmåga till polära material samt dessutom är kompatibelt med bland annat mänsklig vävnad (ingen avstötningsreaktion). Marknadsbehovet av ett fungerande kirurgiskt lim för att läka sår på ett effektivare och enklare sätt än vad man kan göra idag är enorm.

Det är dessutom möjligt att genom att förstärka proteinets egna redox egenskaper så får man ett mycket effektivt korrosionsskydd av metaller. Tester visar att vanligt kolstål får ett skydd som motsvarar rostfritt stål till en fördelaktig kostnad. Existerande korrosionsskydd är i dag uppbyggda av många miljökritiserade ämnen som till exempel zink och krom. Det biobaserade proteinet ger en miljövänlig lösning med unika och bättre egenskaper.

Kontakt: Arne Frestad, VD, Arne.frestad@biopolymer.se

Telefon: 0703-885 222