Addbutment

Addbutment Dental har en unik och innovativ lösning på ett vanligt problem vid placering av implantat. Lösningen möjliggör hantering av vinklar på ett effektivt sätt vilket skapar stort värde för tandläkare och tandtekniker. Lösningen fungerar tillsammans med alla typer av implantat och har en global marknad.