Investerarnätverk

Våra samarbetspartners i olika faser av riskkapitalkedjan.

Connect Region Väst – Affärsänglar

Tillsammans med Connect Region Västs Affärsängelsnätverk arrangeras life science kvällar som ger unika möjligheter för bolag/investerare till exponering och finansiering/investering. I nätverket finns investerare från olika branscher, erfarenheter och investerarprofiler.

Läs mer om Connect Region Väst

Almi Invest Väst – Saminvesterare i unga tillväxtbolag

Nära samarbete med Almi Invest Väst via regelbundna bolagsavstämningar. Ansvarsfullt och aktivt ägarengagemang i många av Parkens bolag och lång erfarenhet av att saminvestera.

Läs mer om Almi Invest Väst

Samarbete – GU Ventures, AstraZeneca BioVentureHub och Sahlgrenska Science Park

Unikt samarbete mellan life science inkubatorerna i Göteborg med syfte att uppnå kritisk massa och gemensamt lärande för ökad utveckling inom life science området.

Läs mer om GU Ventures

Läs mer om AstraZeneca BioVentureHub

Venture Capital & Corporate investerare

Sahlgrenska Science Park agerar hub för flertalet av de större venture- och corporate- aktörerna inom life science området i Norden. Bistår med kontakter till intressanta och genomlysta bolag på ett strukturerat sätt.

 

Carl-Peter Mattsson
Affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor
+46 708 699 354