För investerare

Matchmaking

Sahlgrenska Science Park är ett unikt nav för såväl tillväxtbolag som investerare och har en neutral position inom life science-området i Västsverige. I vårt nätverk och affärsutvecklingsprogram rör sig många väldigt intressanta bolag.  Vi förbereder, coachar och sammanför entreprenörer med rätt investerare i bolagens olika utvecklingsfaser.

Kapitalförsörjning – nya fondinitiativ

En ytterligare roll är att utveckla och förbättra kapitalförsörjningen inom life science i Västsverige. Detta innebär att stödja nya fondförvaltarteam inom life science-området genom att agera kommunikations- och kunskapsnav vid nationella fondsatsningsinitiativ.

Saminvest är ett exempel, ett helägt statligt bolag som från och med 2017 skall investera indirekt i innovativa företag med hög tillväxtpotential genom privat förvaltade fondteam, en så kallad fond i fond-metodik.

En ny värld för entreprenörer att förhålla sig till

”Komplexa utmaningar kräver breda lösningar”. Hör Carl-Peter Mattsson, ansvarig investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor.

 

Sök företag

87

bolag i vår miljö

Hos oss och i våra affärsutvecklingsprogram rör sig många intressanta bolag.

Se filmen med goda råd till missförstådda entreprenörer från Nobelpristagare Arvid Carlsson.

ForskningFöretagspark

Addbutment Dental har en unik och innovativ lösning på ett vanligt problem vid placering av implantat. Lösningen möjliggör hantering av vinklar på ett effektivt sätt vilket skapar stort värde för tandläkare och tandtekniker. Lösningen fungerar tillsammans med alla typer av implantat och har en global marknad.

ProduktbolagAlumni

Albireo is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of novel bile acid modulators to treat orphan pediatric liver diseases and other liver and gastrointestinal diseases and disorders.

 

LäkemedelsutvecklingBiotech Center

ALS Scandinavia AB  erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

TjänstebolagFöretagspark

Bidrar med kunskap och kapital för att hjälpa innovatörer inom life science att utveckla idéer och driva framgångsrika projektbolag.

InvesterareTjänstebolagFöretagspark

Med Aweria samordnas patientinformationen hela vägen från larmcentralen, via ambulans och in på akutmottagningen.

Accelerator

Forskningsprojektet, som leds av professor Paul Gatenholm från Chalmers.

Medicinsk TeknikBiotech Center

BergmanLaboras affärsidé är att tillhandahålla instrument från världens främsta tillverkare av labinstrument och produkter för mikroskopi.

Medicinsk TeknikFöretagspark
ForskningBiotech Center

Biomedicals Sweden AB står bakom UVIREN som är en alternativ, antibiotikafri produkt för att behandla urinvägsinfektioner.

LäkemedelsutvecklingAlumni

Boneprox tillhandahåller en patenterad metod som analyserar benkvaliteten och risk för benskörhet utifrån vanliga tandröntgenbilder och kan på så sätt minska risken för framtida frakturer.  Metoden är baserad på bildprocesseringsalgoritmer tillsammans med AI som används på vanliga digitala tandröntgenbilder.

Digital hälsaAccelerator

An app for your sobriety.

Digital hälsaAccelerator

Fokus på forskning och produktutveckling framför allt inom områdena funktionella och inflammatoriska mag- tarmsjukdomar.

Functional FoodFöretagspark

Capsaicin är ett projekt baserat på forskning inom Göteborgs Universitet.

ForskningAlumni

Captario utvecklar Captario SUM, ett beslutstödssystem som förbättrar beslutsfattande och avkastning inom läkemedelsutveckling.

TjänstebolagAlumni

Caresumables AB arbetar i området innovativa förbrukningsartiklar för Vård och Omsorg. Patientens bekvämlighet har stått i fokus alltsedan företagsstarten 2012.

Medicinsk TeknikAlumni

Carl Bennet AB (CBAB) grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge Ab, Lifco AB och Elanders AB. Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolagen Symbrio AB och Dragesholm AB.

Medicinsk TeknikBiotech Center

CELLINK is a global leader in developing and delivering life-science solutions, equipping hundreds of labs and thousands of scientists worldwide with cutting-edge technologies that fuel groundbreaking scientific breakthroughs. With a commitment to quality and innovation, our bioprinters, imaging systems and bioinks have contributed to revolutionary advancements in academic and clinical medicine.

Medicinsk TeknikBiotech Center

Curida is a Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) within the Pharmaceutical industry, based in Norway with an office at Sahlgrenska Science Park.

Curida has core competency in state-of-the-art manufacturing of Liquid Pharmaceuticals based on sterile unit-dose Blow-Fill-Seal (BFS) technology and Nasal Spray. The development expertise covers the full service for the development of nasal drug products, and experience on operational excellence is spanning more than 40 years. Curida has produced BFS products since 1989 and offers over three decades of know-how in this technology. Customers range from small start-ups and early stage Biotech companies to Big Pharma.

 

LäkemedelsutvecklingMedicinsk TeknikFöretagspark

With growing populations, increased age and more people at home living with chronic disease, digitalisation of distributed healthcare must step up. Our vision is to lead the way to the future of connected healthcare, enabling substantial cost savings and increased quality of life for the individual.

Accelerator

Developing medical technology for non-contact detection and assessment of infections such as pneumonia, meningitis and sepsis.

Accelerator

Enklare diabeteskommunikation – diasend® är ett fristående system som gör det enkelt att överföra, lagra och överblicka patienters data från olika typer av glukosmätare, insulinpumpar, kontinuerliga blodsockermätare och mobilappar. diasend® erbjuder dessutom möjligheten att integrera data från olika aktivitetsmätare.

Medicinsk TeknikTjänstebolagAlumni

Dizlin is a biopharmaceutical research company targeting CNS disorders with novel treatments for Parkinson’s disease in late phases of development.

LäkemedelsutvecklingFöretagspark

Preventing cancer mortality through earlier detection and closer monitoring.

Accelerator

Med en patenterad läkemedelssubstans, EP0003, förväntas nya möjligheter till effektiv behandling av bl a rosacea.

LäkemedelsutvecklingAlumni

Empaticus utvecklar samverkansplattformen Human Flourishing Platform, en virtuell värld utformad för träning av medkänsla, sociala, kulturella, mentala och emotionella färdigheter.

Digital hälsaAlumni

S-CUT är utvecklad av räddningspersonal och används av räddningstjänster och ambulansföretag över hela.

ProduktbolagTjänstebolagAlumni

Everdrone develops visual navigation for autonomous drone

Medicinsk TeknikAccelerator

Eyescanner – Technology for a safer environment

Eyescanner genomför med hjälp av avancerad teknologi narkotikatester via mobilens kamera.

Digital hälsaAccelerator
LäkemedelsutvecklingAlumni

Galecto Bio develops galectin modulators for the treatment of severe diseases, including fibrosis and cancer.

LäkemedelsutvecklingFöretagspark

Getica is a specialized biotech company founded by Dr. Erling Sundrehagen focused on bioorganic coupling chemistries and bioprocessing of protein conjugates and nanoparticles. The company builds upon strong internal R&D capabilities related to antibodies, nanoparticles and protein calibrators and control materials based on extracts of human and animal origin.

LäkemedelsutvecklingFöretagspark

Gnosco har utvecklat Dermicus,  en CE-certifierad telemedicinsk plattform och mobil applikation, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Digital hälsaAccelerator

GOOZO visar vilka personalinvesteringar som ger det bästa ekonomiska utfallet och return on investment.

 

Alumni

The Gynocular™

• Gynocular™ is the only mobile colposcope that is patent protected, FDA
approved and CE marked.
Vision: A Gynocular™ in every gynecologist’s pocket.Mission: Establish Gynius as global market leader for mobile cervical
cancer screening and diagnosis

Medicinsk TeknikFöretagspark

Happy at Work är en smart digital tjänst som mäter medarbetarnas välmående kontinuerligt genom anonyma och snabba enkäter.

Accelerator

Blod och känsliga vätskor skadas genom roterande mekaniska delar i befintliga pumpar. Gravity-pumpen hanterar känsliga vätskor försiktigt utan att skapa negativa effekter.

Medicinsk TeknikAlumni

InfoGov Sweden AB provides facilitation and collaboration services within the life science industries, leading to enhanced innovation and business governance. Specific services offered, include:

– Facilitation of business improvement and innovation programs
– Leadership of innovation networks (open and closed)
– Information governance health checks and information inventory management
– Delivery of training programs for policy, standard and procedural frameworks

TjänstebolagFöretagspark

Utvecklar sin teknologi NanoPlasmonic Sensing (NPS) genom vilken processer på ytor och i tunna skikt kan studeras på nanonivå.

Medicinsk TeknikBiotech Center

InvivoPower provides a transcutaneous energy link technology for implanted heart pumps and total artificial hearts, that will in the long run eliminate the need for heart transplants. The technology is characterized by its high energy transfer efficiency and its absence of infections. The disruptive energy link technology can further be used for all active medical implants like neural stimulator, retina implants, cochlear implants, insulin pumps etc.

Accelerator

IRL upptäcker och utvecklar nya och innovativa läkemedel för behandling av hjärnans sjukdomar med målsättningen att förbättra livet för människor som drabbats.

ForskningBiotech Center

Isofol Medical AB was founded in 2008 based on the research of Professor Bengt Gustavsson and his collaboration with Merck & Cie, the world’s leading manufacturer of folate-based therapies. Isofol’s main objective is to improve the outlook for the majority of cancer patients undergoing chemotherapy treatments.

LäkemedelsutvecklingBiotech Center
Our mission is to help seniors to be stronger and happier. We offer an easy–to-use tool,  Joyvest,that makes physical activity enjoyable with the power of  individually selected music.
AlumniFöretagspark

Findwise Healthcare driver kommersialiseringen av EU projektet KConnect, avancerad sökteknik för medicinsk information.

Digital hälsaAlumni

Konsert Strategy & IP is a boutique management consulting firm. We partner with technology-intensive organizations across the globe to strengthen their growth and profitability.
Our team cooperates at all levels of the client organization throughout all phases in strategy, performance improvement and transformation.

KonsultverksamhetBiotech Center

Lavivo, a biotechnology company developing preventions
and treatments for people suffering from gastrointestinal (GI) imbalance and infections impacting the bodily function.

LäkemedelsutvecklingMedicinsk TeknikAlumni

LIF –  de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

ForskningLäkemedelsutvecklingFöretagspark

Luxbright is a Swedish developer and manufacturer of sophisticated X-ray tubes for medical, security and industrial applications

ForskningBiotech Center

LYTICS VÖR är en familj av upptäcktsautomatiserade lösningar som kan appliceras på enkel patientövervakning till avancerad AI-analys. LYTICS VÖR avslöjar anomalier och patientförändring över tid genom att ta hänsyn till multipla variabler.

Digital hälsaAlumni

Science is a part of our nature. And vice versa.

In 2015, we discovered how to make sports fuels easier to tolerate by encapsulating high concentrations of carbohydrates in hydrogels. The sports fuels, based on only natural ingredients, became popular and one year later some of the world’s best runners started using our products. The technology is patent pending.

ForskningBiotech Center

Medfield Diagnostics AB utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik.

Medicinsk TeknikAlumniFöretagspark

Erbjuder en enkel och kostnadseffektiv web-baserad eCRF-lösning för kliniska prövningar.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Vår vision är att erbjuda ett smart, kundanpassat provrörsställ som bidrar till mer värde för sjukvårdspersonal och patienter.

Alumni

Skräddarsydda rehabiliteringsprogram utifrån dina behov, baserad på kraftfull teknik och ett avancerat inlärningssystem.

Accelerator

Utvecklar nya lösningar för interaktivt medicinskt lärande. Första produkten, Anestetix ™,  är en skärmbaserad virtual-reality simulator för intubation.

Medicinsk TeknikAlumni

Vi på MOON arbetar för att du ska få kunskap om ditt fertila fönster genom att lära dig hur din kropp fungerar, på ett naturligt sätt.

Digital hälsaAlumni

Music Doll® ökar livslust och dagligt välbefinnande hos personer med Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Medicinsk TeknikAlumni

MYoroface har utvecklat produkten IQoro®, som med bevisad effekt behandlar ät- och sväljsvårigheter och hjälper personer med problem att Andas, Äta, Tala och Le.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Neoss® was founded in 2000, with the objective of ”Advancing the Science of Dental Implant Treatment”, by Fredrik Engman, Neoss Chief Technology Officer, and Professor Neil Meredith.

Medicinsk TeknikProduktbolagBiotech Center

NHE Licence AB äger intellektuella rättigheter till MedTech20©, som är ett enkätinstrument med vetenskapligt utvecklade frågor, som mäter hur en medicinteknisk produkt/tjänst påverkar livskvalitet och vardagsliv för patienter. Det är designat för att fånga de mervärden som ofta kännetecknar medicinteknik och som inte kan mätas med kliniska parametrar (ref. Lesén et al, Int J of Technology Assessment in Health Care 2017). MedTech20© består av en patientenkät MedTech20©Quetionnaire, som ger profil för produkten  och MedTech20©Index, som resulterar i ett värde mellan 0-1.

Njord Medtech aims to secure a patient and user-centric healthcare system via innovative product- and service development. The company has been incubated within the Sahlgrenska University Hospital since 2016, and incorporated in 2019. The short term goal is to launch Njord Atle – a motorized patient transfer device to improve work environment and productivity, mainly targeted at Radiology departments.

 

Medicinsk TeknikFöretagspark

OBT develops medicines for advanced and metastatic cancers. We have a preclinical portfolio of small molecule and biologics programs, comprising an antibody-development platform for functional antibodies and a novel class of metabolic cytotoxics with immunomodulatory potential.

ForskningLäkemedelsutvecklingBiotech Center

Arbetar för att förbättra livskvalitén för personer med uppmärksamhetssvårigheter, t ex ADHD, genom en förbättrad smartphone-baserad metod för diagnosstöd och behandlingsuppföljning.

Digital hälsaAccelerator

PExA AB is a Swedish start-up company that develop and commercialize a breakthrough technology enabling non-invasive collection of human biological material specifically from the small airways, with potential in discovery early biomarkers in lung disease.

Medicinsk TeknikBiotech Center
LäkemedelsutvecklingTjänstebolagFöretagspark

PharmaLex is a global provider of services for the pharma, biotech and medical device industries. Being a one stop shop, we deliver services essential to enable companies to maximize their development process and reduce their time to market, building the bridge from bench to bedside. Our network of offices and partners offers the global reach and local depth to navigate routes to market and regulatory challenges around the world, wherever our clients are located.

TjänstebolagFöretagspark
ForskningLäkemedelsutvecklingFöretagspark

Beslutsstöd för säkra och snabba beslut i hela akutvårdskedjan: 112 – Ambulans – Akutmottagning –  Vårdcentral – Hemsjukvård -1177.

TjänstebolagFöretagspark

RISE Research Institutes of Sweden

ForskningBiotech Center

Through an advanced and unique Buffered Hypochlorite based Technology Platform RLS Global  focus on developing products based on Gentle methods for Minimally Invasive Treatment.

LäkemedelsutvecklingTjänstebolagAlumni
Medicinsk TeknikTjänstebolagFöretagspark
ProduktbolagTjänstebolagFöretagspark

A digital health platform combining behavioral eceonomics, gamification, AI and personal coaching. All to improve health, care experience and financial performance at scale.

Digital hälsaAlumni

Your coach to better sleep.

Accelerator

Alla har rätt att må bra. Därför finns Snaptive. Vi tror på att fler ska ges rätt redskap för att må bra och därmed kunna ta ansvar för sin psykiska hälsa.

Vi erbjuder tillgängliga kuratorer som ger stöd, rådgivning och motivation i vardagen. Hos oss chattar du anonymt och får snabbt, enkelt och smidigt stöd.

Alumni

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

ForskningMedicinsk TeknikFöretagspark

Svenska Verde AB is a Swedish pharmaceutical and medtech development company, specializing in cannabinoid APIs.

Svenska Verde AB conducts research, product development and ultimately produce safe medical formats for pharmacies, healthcare and institutions in the EU.

LäkemedelsutvecklingFöretagspark
TjänstebolagAlumni
ForskningBiotech Center

Ten Medical Design AB (10MD) is committed to developing medical technology products based on true customer needs.

ProduktbolagAlumni

Toleranzia utvecklar antigen-specifika tolerogen-terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar. Teknologin möjliggör framställning av läkemedel som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandling.

ForskningMedicinsk TeknikBiotech Center
ForskningTjänstebolagFöretagspark

Tridentify är ett företag för utveckling och marknadsföring av medicinteknisk utrustning för mätning av kvalitet på medicinska produkter.

Medicinsk TeknikTjänstebolagAlumni

Tummy Lab identifierar samband mellan din kost och dina magbesvär.

Digital hälsaAccelerator

VERIGRAFT is a regenerative medicine company, located in Gothenburg, Sweden. The company generates personalized tissue-engineered transplants for use in regenerative medicine.

 

ForskningAcceleratorBiotech Center

SPECIALISTER PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR KRITISKA MILJÖER!

Vita Verita levererar högkvalitativa produkter och tjänster för laboratorie-, renrums- och sjukhusmiljöer. Vi erbjuder våra kunder den optimala lösningen med de produkter och mättjänster som deras verksamhet kräver.

Medicinsk TeknikFöretagspark
LäkemedelsutvecklingAlumni
Inga resultat

”Sahlgrenska Science Park agerar hub för flertalet av de större venture- och corporate- aktörerna inom life science området i Norden. Vi bistår med kontakter till intressanta och genomlysta bolag på ett strukturerat sätt.”

 

Carl-Peter Mattsson
Affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor
+46 708 699 354