För investerare

Matchmaking

Sahlgrenska Science Park är ett unikt nav för såväl tillväxtbolag som investerare och har en neutral position inom life science-området i Västsverige. I vårt nätverk och affärsutvecklingsprogram rör sig många väldigt intressanta bolag.  Vi förbereder, coachar och sammanför entreprenörer med rätt investerare i bolagens olika utvecklingsfaser.

Kapitalförsörjning – nya fondinitiativ

En ytterligare roll är att utveckla och förbättra kapitalförsörjningen inom life science i Västsverige. Detta innebär att stödja nya fondförvaltarteam inom life science-området genom att agera kommunikations- och kunskapsnav vid nationella fondsatsningsinitiativ.

Saminvest är ett exempel, ett helägt statligt bolag som från och med 2017 skall investera indirekt i innovativa företag med hög tillväxtpotential genom privat förvaltade fondteam, en så kallad fond i fond-metodik.

Sök företag

79

bolag i vår miljö

Hos oss och i våra affärsutvecklingsprogram rör sig många intressanta bolag.

ForskningFöretagspark

Albireo is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of novel bile acid modulators to treat orphan pediatric liver diseases and other liver and gastrointestinal diseases and disorders.

 

LäkemedelsutvecklingBiotech Center

ALS Scandinavia AB  erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

TjänstebolagFöretagspark

Alzinova AB är ett svenskt biotech bolag med fokus på att ta fram behandlingar för Alzheimers.

ForskningBiotech Center
Medicinsk TeknikBiotech Center
KonsultverksamhetFöretagspark

Berg Berg Invest AB focus is to contribute SME enterprises with international potential with capital and knowledge.

InvesterareFöretagspark
Medicinsk TeknikFöretagspark
ForskningBiotech Center

Biomedicals Sweden AB står bakom UVIREN som är en alternativ, antibiotikafri produkt för att behandla urinvägsinfektioner.

LäkemedelsutvecklingInkubator

Biopolymer är ett startup företag som utvecklat och patenterat unika bio baserade produkter inom områdena kirurgiska lim och korrosionsskydd.

ForskningFöretagspark
E-hälsaTjänstebolagFöretagspark

BCP erbjuder, helt eller delvis, outsourcing av företagets administrativa processer genom konsulttjänster på deltid, interim eller heltidsbasis.

KonsultverksamhetFöretagspark

Fokus på forskning och produktutveckling framför allt inom områdena funktionella och inflammatoriska mag- tarmsjukdomar.

Functional FoodFöretagspark

Captario utvecklar Captario SUM, ett beslutstödssystem som förbättrar beslutsfattande och avkastning inom läkemedelsutveckling.

TjänstebolagFöretagspark

Caresumables AB arbetar i området innovativa förbrukningsartiklar för Vård och Omsorg. Patientens bekvämlighet har stått i fokus alltsedan företagsstarten 2012.

Medicinsk TeknikInkubator

Carl Bennet AB (CBAB) grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge Ab, Lifco AB och Elanders AB. Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolagen Symbrio AB och Dragesholm AB.

Biotech Center

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommera- de forskningsinstitutioner.

Medicinsk TeknikBiotech Center

Enklare diabeteskommunikation – diasend® är ett fristående system som gör det enkelt att överföra, lagra och överblicka patienters data från olika typer av glukosmätare, insulinpumpar, kontinuerliga blodsockermätare och mobilappar. diasend® erbjuder dessutom möjligheten att integrera data från olika aktivitetsmätare.

Medicinsk TeknikTjänstebolagAlumni
Medicinsk TeknikFöretagspark

Med en patenterad läkemedelssubstans, EP0003, förväntas nya möjligheter till effektiv behandling av bl a rosacea.

LäkemedelsutvecklingInkubator

Empaticus utvecklar samverkansplattformen Human Flourishing Platform, en virtuell värld utformad för träning av medkänsla, sociala, kulturella, mentala och emotionella färdigheter.

ProduktbolagTjänstebolagAlumni
ForskningBiotech Center
LäkemedelsutvecklingAlumni

Galecto Bio develops galectin modulators for the treatment of severe diseases, including fibrosis and cancer.

LäkemedelsutvecklingFöretagspark
LäkemedelsutvecklingFöretagspark
Medicinsk TeknikInkubator

Inertia AB Clinical Science erbjuder praktisk hjälp att genomföra kliniska studier. Det inkluderar sammanställning av studieprotokoll, kliniska rapporter och ansökningar till myndigheter (t.ex. Läkemedelsverk, Etikprövningsnämnd, kontrollmyndigheter) och monitorering.

KonsultverksamhetTjänstebolagFöretagspark

Utvecklar sin teknologi NanoPlasmonic Sensing (NPS) genom vilken processer på ytor och i tunna skikt kan studeras på nanonivå.

Medicinsk TeknikFöretagspark
Medicinsk TeknikTjänstebolagAlumni

IRL upptäcker och utvecklar nya och innovativa läkemedel för behandling av hjärnans sjukdomar med målsättningen att förbättra livet för människor som drabbats.

ForskningBiotech Center

Isofol Medical AB was founded in 2008 based on the research of Professor Bengt Gustavsson and his collaboration with Merck & Cie, the world’s leading manufacturer of folate-based therapies. Isofol’s main objective is to improve the outlook for the majority of cancer patients undergoing chemotherapy treatments.

LäkemedelsutvecklingBiotech Center

Findwise Healthcare driver kommersialiseringen av EU projektet KConnect, avancerad sökteknik för medicinsk information.

E-hälsaInkubator
KonsultverksamhetFöretagspark

Konsert Strategy & IP är ett managementkonsultbolag som arbetar med teknikintensiva företag världen över.

KonsultverksamhetBiotech Center
Medicinsk TeknikFöretagspark

LARA Diagnostics AB develops NEQST™ – a handheld medical device for quick, easy and quantitative assessment and screening of diabetes peripheral nerve injury (DPN). We aim to modernize and quantify nerve diagnostics to improve screening, monitoring and decision support for an enhanced diabetes care.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Lavivo, a biotechnology company developing preventions
and treatments for people suffering from gastrointestinal (GI) imbalance and infections impacting the bodily function.

LäkemedelsutvecklingMedicinsk TeknikInkubator
ForskningLäkemedelsutvecklingFöretagspark
ForskningBiotech Center

Medfield Diagnostics AB utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik.

Medicinsk TeknikAlumniFöretagspark

Erbjuder en enkel och kostnadseffektiv web-baserad eCRF-lösning för kliniska prövningar.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Medifactia är ett medicintekniskt företag som tillverkar och distribuerar röntgentäta markörer (Transit-Pellets™) förpackade för mätning av kolontransit enligt vår metod, Transit-Pelletsmetoden™.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Mevia gör det enklare för personer att följa sin medicinering genom att stödja med påminnelser som är direkt kopplade till det faktiska intaget av medicinen i realtid.

E-hälsaBiotech Center

Utvecklar nya lösningar för interaktivt medicinskt lärande. Första produkten, Anestetix ™,  är en skärmbaserad virtual-reality simulator för intubation.

Medicinsk TeknikInkubator
ForskningBiotech Center

Utvecklar medicinteknisk utrustning för att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp vid födseln.

ForskningMedicinsk TeknikFöretagspark

Vi på MOON arbetar för att du ska få kunskap om ditt fertila fönster genom att lära dig hur din kropp fungerar, på ett naturligt sätt.

E-hälsaFöretagsparkInkubator
Medicinsk TeknikFöretagspark
TjänstebolagFöretagspark

NovaHep behärskar en ny och kraftfull teknologi inom området regenerativ medicin. Med hjälp av patientens egna celler kan en vävnad, trots att den kommer från en annan individ, uppfattas av patientens immunsystem som kroppsegen.

ForskningBiotech Center
ForskningLäkemedelsutvecklingBiotech Center

Arbetar för att förbättra livskvalitén för personer med uppmärksamhetssvårigheter, t ex ADHD, genom en förbättrad smartphone-baserad metod för diagnosstöd och behandlingsuppföljning.

E-hälsaInkubator

Bidrar med kunskap och kapital för att hjälpa innovatörer inom life science att utveckla idéer och driva framgångsrika projektbolag.

InvesterareTjänstebolagFöretagspark

Genom Dental24 erbjuds alla yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation samt produktinformation.

TjänstebolagFöretagspark
LäkemedelsutvecklingTjänstebolagFöretagspark

Beslutsstöd för säkra och snabba beslut i hela akutvårdskedjan: 112 – Ambulans – Akutmottagning –  Vårdcentral – Hemsjukvård -1177.

TjänstebolagFöretagspark
Functional FoodFöretagspark
LäkemedelsutvecklingTjänstebolagFöretagspark
Medicinsk TeknikTjänstebolagFöretagspark
ProduktbolagTjänstebolagFöretagspark

SidekickHealth, a gamified health behavior change service that predicts, manages and prevents chronic and lifestyle-related conditions, today announced results of improved treatment compliance and reduction of diabetes from deployments with several at-risk populations.

E-hälsaFöretagsparkInkubator
ForskningBiotech Center

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

ForskningMedicinsk TeknikFöretagspark
TjänstebolagFöretagspark
KonsultverksamhetTjänstebolagFöretagspark
TjänstebolagAlumni
ForskningBiotech Center
ProduktbolagAlumni
ProduktbolagAlumni

Toleranzia utvecklar antigen-specifika tolerogen-terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar. Teknologin möjliggör framställning av läkemedel som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandling.

ForskningMedicinsk TeknikBiotech Center
ForskningTjänstebolagFöretagspark
Medicinsk TeknikTjänstebolagInkubator

Tummy Lab identifierar samband mellan din kost och dina magbesvär.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Vitartes utvecklar hållbara Life Science-fastigheter som integrerar sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv i kunskapskluster.

TjänstebolagFöretagspark
LäkemedelsutvecklingAlumni
Inga resultat

”Sahlgrenska Science Park agerar hub för flertalet av de större venture- och corporate- aktörerna inom life science området i Norden. Vi bistår med kontakter till intressanta och genomlysta bolag på ett strukturerat sätt.”

 

Carl-Peter Mattsson
Affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor
0708-699 354