För investerare

Matchmaking

Sahlgrenska Science Park är ett unikt nav för såväl tillväxtbolag som investerare och har en neutral position inom life science-området i Västsverige. I vårt nätverk och affärsutvecklingsprogram rör sig många väldigt intressanta bolag.  Vi förbereder, coachar och sammanför entreprenörer med rätt investerare i bolagens olika utvecklingsfaser.

Kapitalförsörjning – nya fondinitiativ

En ytterligare roll är att utveckla och förbättra kapitalförsörjningen inom life science i Västsverige. Detta innebär att stödja nya fondförvaltarteam inom life science-området genom att agera kommunikations- och kunskapsnav vid nationella fondsatsningsinitiativ.

Saminvest är ett exempel, ett helägt statligt bolag som från och med 2017 skall investera indirekt i innovativa företag med hög tillväxtpotential genom privat förvaltade fondteam, en så kallad fond i fond-metodik.

En ny värld för entreprenörer att förhålla sig till

”Komplexa utmaningar kräver breda lösningar”. Hör Carl-Peter Mattsson, ansvarig investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor.

 

Sök företag

85

bolag i vår miljö

Hos oss och i våra affärsutvecklingsprogram rör sig många intressanta bolag.

Se filmen med goda råd till missförstådda entreprenörer från Nobelpristagare Arvid Carlsson.

ForskningFöretagspark

Addbutment Dental har en unik och innovativ lösning på ett vanligt problem vid placering av implantat. Lösningen möjliggör hantering av vinklar på ett effektivt sätt vilket skapar stort värde för tandläkare och tandtekniker. Lösningen fungerar tillsammans med alla typer av implantat och har en global marknad.

ProduktbolagAlumni

Albireo is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of novel bile acid modulators to treat orphan pediatric liver diseases and other liver and gastrointestinal diseases and disorders.

 

LäkemedelsutvecklingBiotech Center

ALS Scandinavia AB  erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

TjänstebolagFöretagspark

Bidrar med kunskap och kapital för att hjälpa innovatörer inom life science att utveckla idéer och driva framgångsrika projektbolag.

InvesterareTjänstebolagFöretagspark

Med Aweria samordnas patientinformationen hela vägen från larmcentralen, via ambulans och in på akutmottagningen.

Accelerator

Forskningsprojektet, som leds av professor Paul Gatenholm från Chalmers.

Medicinsk TeknikBiotech Center

BergmanLaboras affärsidé är att tillhandahålla instrument från världens främsta tillverkare av labinstrument och produkter för mikroskopi.

Medicinsk TeknikFöretagspark
ForskningBiotech Center

Biomedicals Sweden AB står bakom UVIREN som är en alternativ, antibiotikafri produkt för att behandla urinvägsinfektioner.

LäkemedelsutvecklingAlumni

Biopolymer är ett startup företag som utvecklat och patenterat unika bio baserade produkter inom områdena kirurgiska lim och korrosionsskydd.

ForskningFöretagspark

Boneprox tillhandahåller en patenterad metod som analyserar benkvaliteten och risk för benskörhet utifrån vanliga tandröntgenbilder och kan på så sätt minska risken för framtida frakturer.  Metoden är baserad på bildprocesseringsalgoritmer tillsammans med AI som används på vanliga digitala tandröntgenbilder.

Digital hälsaAccelerator

Fokus på forskning och produktutveckling framför allt inom områdena funktionella och inflammatoriska mag- tarmsjukdomar.

Functional FoodFöretagspark

Capsaicin är ett projekt baserat på forskning inom Göteborgs Universitet.

ForskningAlumni

Captario utvecklar Captario SUM, ett beslutstödssystem som förbättrar beslutsfattande och avkastning inom läkemedelsutveckling.

TjänstebolagAlumni

Caresumables AB arbetar i området innovativa förbrukningsartiklar för Vård och Omsorg. Patientens bekvämlighet har stått i fokus alltsedan företagsstarten 2012.

Medicinsk TeknikAlumni

Carl Bennet AB (CBAB) grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge Ab, Lifco AB och Elanders AB. Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolagen Symbrio AB och Dragesholm AB.

Medicinsk TeknikBiotech Center

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommera- de forskningsinstitutioner.

Medicinsk TeknikBiotech Center

Curida is a Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) within the Pharmaceutical industry, based in Norway with an office at Sahlgrenska Science Park.

Curida has core competency in state-of-the-art manufacturing of Liquid Pharmaceuticals based on sterile unit-dose Blow-Fill-Seal (BFS) technology and Nasal Spray. The development expertise covers the full service for the development of nasal drug products, and experience on operational excellence is spanning more than 40 years. Curida has produced BFS products since 1989 and offers over three decades of know-how in this technology. Customers range from small start-ups and early stage Biotech companies to Big Pharma.

 

LäkemedelsutvecklingMedicinsk TeknikFöretagspark

With growing populations, increased age and more people at home living with chronic disease, digitalisation of distributed healthcare must step up. Our vision is to lead the way to the future of connected healthcare, enabling substantial cost savings and increased quality of life for the individual.

Accelerator

Developing medical technology for non-contact detection and assessment of infections such as pneumonia, meningitis and sepsis.

Accelerator

Enklare diabeteskommunikation – diasend® är ett fristående system som gör det enkelt att överföra, lagra och överblicka patienters data från olika typer av glukosmätare, insulinpumpar, kontinuerliga blodsockermätare och mobilappar. diasend® erbjuder dessutom möjligheten att integrera data från olika aktivitetsmätare.

Medicinsk TeknikTjänstebolagAlumni

Med en patenterad läkemedelssubstans, EP0003, förväntas nya möjligheter till effektiv behandling av bl a rosacea.

LäkemedelsutvecklingAlumni

Empaticus utvecklar samverkansplattformen Human Flourishing Platform, en virtuell värld utformad för träning av medkänsla, sociala, kulturella, mentala och emotionella färdigheter.

Digital hälsaAlumni

S-CUT är utvecklad av räddningspersonal och används av räddningstjänster och ambulansföretag över hela.

ProduktbolagTjänstebolagAlumni

Everdrone develops visual navigation for autonomous drone

Medicinsk TeknikAccelerator
LäkemedelsutvecklingAlumni

Galecto Bio develops galectin modulators for the treatment of severe diseases, including fibrosis and cancer.

LäkemedelsutvecklingFöretagspark

Getica is a specialized biotech company founded by Dr. Erling Sundrehagen focused on bioorganic coupling chemistries and bioprocessing of protein conjugates and nanoparticles. The company builds upon strong internal R&D capabilities related to antibodies, nanoparticles and protein calibrators and control materials based on extracts of human and animal origin.

LäkemedelsutvecklingFöretagspark

Gnosco har utvecklat Dermicus,  en CE-certifierad telemedicinsk plattform och mobil applikation, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Digital hälsaAccelerator

The Gynocular™

• Gynocular™ is the only mobile colposcope that is patent protected, FDA
approved and CE marked.
Vision: A Gynocular™ in every gynecologist’s pocket.Mission: Establish Gynius as global market leader for mobile cervical
cancer screening and diagnosis

Medicinsk TeknikFöretagspark

Happy at Work är en smart digital tjänst som mäter medarbetarnas välmående kontinuerligt genom anonyma och snabba enkäter.

Accelerator

Blod och känsliga vätskor skadas genom roterande mekaniska delar i befintliga pumpar. Gravity-pumpen hanterar känsliga vätskor försiktigt utan att skapa negativa effekter.

Medicinsk TeknikAlumni

Inertia AB Clinical Science erbjuder praktisk hjälp att genomföra kliniska studier. Det inkluderar sammanställning av studieprotokoll, kliniska rapporter och ansökningar till myndigheter (t.ex. Läkemedelsverk, Etikprövningsnämnd, kontrollmyndigheter) och monitorering.

KonsultverksamhetTjänstebolagFöretagspark

InfoGov Sweden AB provides facilitation and collaboration services within the life science industries, leading to enhanced innovation and business governance. Specific services offered, include:

– Facilitation of business improvement and innovation programs
– Leadership of innovation networks (open and closed)
– Information governance health checks and information inventory management
– Delivery of training programs for policy, standard and procedural frameworks

TjänstebolagFöretagspark

Utvecklar sin teknologi NanoPlasmonic Sensing (NPS) genom vilken processer på ytor och i tunna skikt kan studeras på nanonivå.

Medicinsk TeknikFöretagspark

InvivoPower provides a transcutaneous energy link technology for implanted heart pumps and total artificial hearts, that will in the long run eliminate the need for heart transplants. The technology is characterized by its high energy transfer efficiency and its absence of infections. The disruptive energy link technology can further be used for all active medical implants like neural stimulator, retina implants, cochlear implants, insulin pumps etc.

IRL upptäcker och utvecklar nya och innovativa läkemedel för behandling av hjärnans sjukdomar med målsättningen att förbättra livet för människor som drabbats.

ForskningBiotech Center

Isofol Medical AB was founded in 2008 based on the research of Professor Bengt Gustavsson and his collaboration with Merck & Cie, the world’s leading manufacturer of folate-based therapies. Isofol’s main objective is to improve the outlook for the majority of cancer patients undergoing chemotherapy treatments.

LäkemedelsutvecklingBiotech Center
Our mission is to help seniors to be stronger and happier. We offer an easy–to-use tool,  Joyvest,that makes physical activity enjoyable with the power of  individually selected music.
Alumni

Findwise Healthcare driver kommersialiseringen av EU projektet KConnect, avancerad sökteknik för medicinsk information.

Digital hälsaAlumni

Konsert Strategy & IP är ett managementkonsultbolag som arbetar med teknikintensiva företag världen över.

KonsultverksamhetBiotech Center

Lab on a Bead utvecklar och marknadsför en ny magnetisk bioseparationsplattform under namnet LOABeads™.

ForskningProduktbolagFöretagspark

Lavivo, a biotechnology company developing preventions
and treatments for people suffering from gastrointestinal (GI) imbalance and infections impacting the bodily function.

LäkemedelsutvecklingMedicinsk TeknikAlumni

LIF –  de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

ForskningLäkemedelsutvecklingFöretagspark

Luxbright is a Swedish developer and manufacturer of sophisticated X-ray tubes for medical, security and industrial applications

ForskningBiotech Center

LYTICS VÖR är en familj av upptäcktsautomatiserade lösningar som kan appliceras på enkel patientövervakning till avancerad AI-analys. LYTICS VÖR avslöjar anomalier och patientförändring över tid genom att ta hänsyn till multipla variabler.

Digital hälsaAlumni

Science is a part of our nature. And vice versa.

In 2015, we discovered how to make sports fuels easier to tolerate by encapsulating high concentrations of carbohydrates in hydrogels. The sports fuels, based on only natural ingredients, became popular and one year later some of the world’s best runners started using our products. The technology is patent pending.

ForskningBiotech Center

Medanets provides mobile solutions for healthcare professionals. We make patient data available in real time, minimize human error and facilitate the actual care work.

Digital hälsaFöretagspark

Medfield Diagnostics AB utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik.

Medicinsk TeknikAlumniFöretagspark

Erbjuder en enkel och kostnadseffektiv web-baserad eCRF-lösning för kliniska prövningar.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Vår vision är att erbjuda ett smart, kundanpassat provrörsställ som bidrar till mer värde för sjukvårdspersonal och patienter.

Alumni

Utvecklar nya lösningar för interaktivt medicinskt lärande. Första produkten, Anestetix ™,  är en skärmbaserad virtual-reality simulator för intubation.

Medicinsk TeknikAlumni
ForskningBiotech Center

Vi på MOON arbetar för att du ska få kunskap om ditt fertila fönster genom att lära dig hur din kropp fungerar, på ett naturligt sätt.

Digital hälsaAccelerator

Music Doll® ökar livslust och dagligt välbefinnande hos personer med Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Medicinsk TeknikAlumni

Mycorena is a Swedish cleantech company working to bring the concept of circular economy to food and agriculture industries across the globe.

Företagspark

MYoroface har utvecklat produkten IQoro®, som med bevisad effekt behandlar ät- och sväljsvårigheter och hjälper personer med problem att Andas, Äta, Tala och Le.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Neoss® was founded in 2000, with the objective of ”Advancing the Science of Dental Implant Treatment”, by Fredrik Engman, Neoss Chief Technology Officer, and Professor Neil Meredith.

Medicinsk TeknikProduktbolagBiotech Center

OBT develops medicines for advanced and metastatic cancers. We have a preclinical portfolio of small molecule and biologics programs, comprising an antibody-development platform for functional antibodies and a novel class of metabolic cytotoxics with immunomodulatory potential.

ForskningLäkemedelsutvecklingBiotech Center

Arbetar för att förbättra livskvalitén för personer med uppmärksamhetssvårigheter, t ex ADHD, genom en förbättrad smartphone-baserad metod för diagnosstöd och behandlingsuppföljning.

Digital hälsaAccelerator

Genom Dental24 erbjuds alla yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation samt produktinformation.

TjänstebolagFöretagspark
LäkemedelsutvecklingTjänstebolagFöretagspark
Consultancy and research, specialised on health economic evaluations in the context of the Nordic countries
TjänstebolagFöretagspark
ForskningLäkemedelsutvecklingFöretagspark

Beslutsstöd för säkra och snabba beslut i hela akutvårdskedjan: 112 – Ambulans – Akutmottagning –  Vårdcentral – Hemsjukvård -1177.

TjänstebolagFöretagspark

ProBion är en svensk innovation där Svenska och finska forskare har utvecklat produktionsteknik och kvalitetssäkring, som förbättrar överlevnad och förlänger exponeringen av livskraftiga mjölksyrabakterier i mage och tarm.

ForskningFunctional FoodLäkemedelsutvecklingFöretagspark

RISE Research Institutes of Sweden

ForskningBiotech Center
LäkemedelsutvecklingTjänstebolagAlumni
Medicinsk TeknikTjänstebolagFöretagspark
ProduktbolagTjänstebolagFöretagspark

A digital health platform combining behavioral eceonomics, gamification, AI and personal coaching. All to improve health, care experience and financial performance at scale.

Digital hälsaAlumni

Alla har rätt att må bra. Därför finns Snaptive. Vi tror på att fler ska ges rätt redskap för att må bra och därmed kunna ta ansvar för sin psykiska hälsa.

Vi erbjuder tillgängliga kuratorer som ger stöd, rådgivning och motivation i vardagen. Hos oss chattar du anonymt och får snabbt, enkelt och smidigt stöd.

Accelerator

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

ForskningMedicinsk TeknikFöretagspark
TjänstebolagAlumni
ForskningBiotech Center

Ten Medical Design AB (10MD) is committed to developing medical technology products based on true customer needs.

ProduktbolagAlumni

Toleranzia utvecklar antigen-specifika tolerogen-terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar. Teknologin möjliggör framställning av läkemedel som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandling.

ForskningMedicinsk TeknikBiotech Center
ForskningTjänstebolagFöretagspark

Tridentify är ett företag för utveckling och marknadsföring av medicinteknisk utrustning för mätning av kvalitet på medicinska produkter.

Medicinsk TeknikTjänstebolagAlumni

Tummy Lab identifierar samband mellan din kost och dina magbesvär.

Digital hälsaAccelerator

VERIGRAFT is a regenerative medicine company, located in Gothenburg, Sweden. The company generates personalized tissue-engineered transplants for use in regenerative medicine.

 

ForskningAcceleratorBiotech Center

SPECIALISTER PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR KRITISKA MILJÖER!

Vita Verita levererar högkvalitativa produkter och tjänster för laboratorie-, renrums- och sjukhusmiljöer. Vi erbjuder våra kunder den optimala lösningen med de produkter och mättjänster som deras verksamhet kräver.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Vitartes utvecklar hållbara Life Science-fastigheter som integrerar sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv i kunskapskluster.

TjänstebolagFöretagspark
LäkemedelsutvecklingAlumni
Inga resultat

”Sahlgrenska Science Park agerar hub för flertalet av de större venture- och corporate- aktörerna inom life science området i Norden. Vi bistår med kontakter till intressanta och genomlysta bolag på ett strukturerat sätt.”

 

Carl-Peter Mattsson
Affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor
+46 708 699 354