Workshop om medicinteknik & USA-marknaden

12
feb
Sahlgrenska Science Park
12-16

Sahlgrenska Science Park har nu, i samarbete med Nassau Guild LLC i USA, möjlighet att bjuda in till en intressant workshop i Göteborg. Mötet är en del av vårt internationaliseringsarbete och syftet är att hjälpa bolag inom medicinteknik att lyckas väl på den amerikanska marknaden. Inbjudan workshop om medicinteknik & USA-marknaden