Workshop: Framtidens svenska grafenindustri – är du en del av den?

23
sep
Sven Hultins gata 9C, Göteborg
09.30-16.00

Grafen är ett material som spås kunna lösa många framtida utmaningar för t.ex. sensorer, IT- och energilösningar, som komponent i nya material, men även i nya applikationer inom life science området. En bred grundforskning finns idag, men ännu är få kommersiella produkter lanserade. Vill du som företagare påverka vilka applikationsområden och marknader som Sverige ska satsa på? Vill du bli en del av den framtida grafenindustrin och påverka hur grafen kan ge konkurrensfördelar för ditt företag?

Den 23 september arrangerar vi en workshop för att diskutera hur forskningsresultaten för grafen kan omsättas till konkreta produkter och vilka aktörer som vill samarbeta kring utveckling och uppskalning. Resultatet blir underlag till en gemensam ansökan för strategiskt innovationsområde hos VINNOVA. En beviljad ansökan innebär att VINNOVA möjliggör en satsning på 10-50 miljoner kr per år i tre år, med villkor att företagen medfinansierar med lika mycket. Målet är att Sverige och svenskt näringsliv skall ta tillvara på de möjligheter som skapas genom forskningen och generera ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Genom att ge snabb tillgång till nya teknologier kan konkurrenskraften stärkas för så väl material-, komponent-, som systemleverantörer.

Workshopen vänder sig till företag, små som stora, som aktivt vill utveckla sin verksamhet och tror att grafen är en väg. Vi vill diskutera ert företags behov och vad kan vi göra tillsammans inom grafenområdet. När du anmäler dig är det därför viktigt att du anger vilka frågeställningar som ditt företag vill lyfta fram.

Läs mer om evenemanget och om hur du kan anmäla dig