Workshop: Digital tillgänglighet

21
maj
Biotech center, Arvid Wallgrens Backe 20, plan 5
10.00-15.00, kaffe serveras 9.30

AllAgeHub bjuder in dig som arbetar inom offentlig sektor, akademi, näringsliv eller civilsamhälle till workshops för att tillsammans hitta och utveckla nya lösningar som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva självständiga och trygga liv.

Workshoppar hålls löpande under innovationsprocessen för att idégenerera kring identifierade utvecklingsområden för att sedan testa och förfina idéer i idéutvecklingsprojekt.

Läs mer och anmäl dig  

Det finns begränsat antal platser per aktör och workshop, det är först till kvarn som gäller så anmäl dig redan idag!  Sista datum för anmälan: Den 11 maj

Kontakt
Carolina Fornell
Processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Bild: Most Photos, AllAgeHub