Vägen till börsen

10
maj
MEDICINAREGATAN 8 A, GÖTEBORG
09:30-10:30

Välkommen att starta fredagen den 10 maj med frukost, mingel och seminarium med

EY, en av Sahlgrenska Science Parks Resource Partners.

Vi går igenom noteringsprocessen och hur bolaget förbereder sig för en notering. Vi tar upp områden såsom

  • Listningsprocessen och vilka parter som är involverade
  • Listningskrav och fokusområden vid börsrevisorns genomgång
  • Hur man kan förbereda sig inför en IPO
  • Revisorns perspektiv inför en notering

Ni träffar Nina Bergman, auktoriserad revisor, Markus Thaler, skattekonsult samt Johanna Widlund, specialist inom kapitalmarknadsfrågor. Alla är verksamma vid EY’s Göteborgskontor med gedigen erfarenhet från börsnoteringar.

Hålltider
09.30 Frukostbuffén står framdukad
09.50 Föredrag i angränsande lokal Änggården
10.30 Slut

Kort om EY
EY är ett ledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Vi ser till att marknadens aktörer har tillgång till granskad och kvalitetssäkrad finansiell information och erbjuder konsulttjänster som hjälper våra kunder att utveckla och effektivisera sina verksamheter. Vi har lång erfarenhet av att stötta entreprenörsbolag och företag inom Life Science, exempelvis med skattefrågor och noteringar.

Anmälan
Anmälan sker efter personlig inbjudan. Intresserad av att delta? Kontakta Carina Strand.

Välkommen!

Hälsningar,
Sahlgrenska Science Park & EY