EU-finansiering – nya möjligheter för innovativa små och medelstora life science-företag

21
jan
Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20 Göteborg
13.00 - 15.30

Sahlgrenska Science Park hälsar välkommen att delta i ett seminarium där du träffar viktiga nyckelpersoner som kan ge rådgivning och stöd till små och medelstora företag i Sverige. Ta chansen att bolla dina frågor, nätverka och ta del av värdefull information och erfarenheter. Väl mött den 21 januari 2014!

Moderator: Lena Blomberg, Ochstra AB

13.00-13.10                        Inledning – Göran Leonardsson, Sahlgrenska Science Park

13.10- 13.40                       Finns det något för små och medelstora företag inom life science sektorn att hämta i EU:s nya ramprogram, Horizon 2020? – Tuulikki Lindmark, EU support office Sweden BIO, Jenny Goodwin, EUSME-projektet, RISE/SIK

13.40-13.50                        Hur kan vi underlätta för små och medelstora företag att delta i Horizon 2020?

                                             Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen

13.50-14.10                        Frågor & Svar

14.10-14.30                        FIKAMINGEL

14.30 -14.50                       Hur tänker en utvärderare? – Stig Boström

14.50-15.10                        Erfarenheter och råd från företag som lyckats

                                             Peter Olofsson, Redoxis AB, Katarina Lövstedt, Cellectis AB

15.10-15.30                        Frågor & Svar

 

Anmäl ditt deltagande senast den 14 januari till Göran Leonardsson, goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se