Vad är Regenerativ Medicin och ATMP?

26
feb
Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
kl 13:00-14:30

Seminariet ger dig en inblick i ett mycket aktuellt forskningsområde. Gothia Forum tar upp  grundläggande kunskap om ATMP – advanced therapy medicinal product – och ger en bild av vad som är på gång inom ATMP nationellt. Mötet avslutas med att företaget VeriGraft presenterar sin verksamhet inom fältet.

Talare: Ann Novotny, Gothia Forum och VeriGraft (från vår miljö i Biotech Center).

Detta möte ingår i Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Läs mer och anmäl dig här