Vad är på gång? Möjligheter till att söka viktig EU-finansiering

20
sep
Biotech Center
8.30-10.30

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt eller behöver ni medel för att utveckla era produkter och tjänster? Då ska du boka in tisdagen den 20 september för att lyssna till Marian Mikheil, Enterprise Europe Network, Swerea IVF.

Tillgång till kapital för investeringar i ny kunskap och nya arbetssätt är avgörande för att utveckla och stärka företagens konkurrenskraft.

EUSMESupport2020 är ett supportkontor för små- och medelstora bolag (SME), som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd. Supportkontoret är ett projekt finansierat av VINNOVA och Tillväxtverket. Syftet är att öka och stötta svenska företags deltagande i EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars.

VAR: Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg
NÄR: 20/9, kl.08:30 – 10:30.  (Frukost & registrering mellan 08:30-09:00)

Anmälan & agenda hittar du –> här  Att deltaga är kostnadsfritt!


Detta är ett event inom Catalyser som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen.

EU+VGR-logga