Utlysningsseminarium om Swelifes och Medtech4Healths samverkansprojekt för bättre hälsa

17
sep
Digitalt, Zoom
10-11

Välkommen på utlysningsseminarium om samverkansprojekt för bättre hälsa
See below for links in English

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn.
Projekten ska leda till produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som:

  • förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av hälsotillstånd
  • har ett tydligt kommersiellt fokus
  • är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden
  • berikas av en kvalitativ samverkan mellan olika sektorer
  • är framtagna tillsammans med slutanvändare

Relevanta marknadsmässiga förutsättningar ska vara validerade och tydligt beskrivna i projektansökan.
Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.
I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden får vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor.
Detta är en samutlysning inom de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health.

Anmälan till seminariet

Information om utlysningen + anmälningsportal finns HÄR.

Både Swelife och Medtech4Health har tips och info på sina respektive hemsidor, läs mer HÄR och HÄR.

Webinar – English version

More information in English