Utbildning i kundorienterat utvecklingsarbete del 3

31
maj
Biotech center, Arvid Wallgrens Backe 20, plan 5
09.30-14.30

catalyserny.jpg
 
Detta är ett event som Sahlgrenska Science Park genomför i samarbete med Business Region Göteborg, inom ramen för Catalyser, som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen”. Läs mer här.