Upptäck potentialen i Omvärldsbaserad Affärsutveckling

8
maj
Biotech center, Arvid Wallgrens Backe 20, plan 5
Kl 8.30-14.00

Vad handlar Omvärldsbaserad Affärsutveckling om?
När vi pratar om att möta omvärldens förändringar och utmaningar utgår vi gärna från ett defensivt perspektiv – att försvara och anpassa verksamheten gentemot hoten. Reflexen att skydda verksamheten gör att vi glömmer den enorma potential utmaningarna också medför. Om vi i stället utgår från de stora utmaningarna öppnar sig också stora affärsmöjligheter. Workshoppar (WS) i omvärldsbaserad affärsutveckling är en väg till kunskap och verktyg så att du kan utnyttja omvärldens förändringar som hävstänger för dina framtida tillväxt.

Det här gör vi!
Under WS utgår vi först från våra egna affärsmodeller. Därefter bekantar vi oss med några av de stora transformerande trender och utmaningar som håller på att omvandla vår affärsomgivning. Några av de viktiga utmaningarna är t ex hållbarhetsutmaningarna vårt samhälle står inför. Genom att analysera våra egna affärsmodeller utifrån detta omvärldsperspektiv kan vi tillsammans hjälpa varandra att utveckla nya, mer framtidsanpassade men framför allt mer lönsamma affärer.

PROGRAM:
Träff 1. 8 maj 2018 Kl 8.30-14.00, inklusive lunch
Träff 2. 22 maj 2018 Kl 8.30-14.00, inklusive lunch
Träff 3. 4 september 2018 Kl 8.30-14.00, inklusive lunch

Processledare: Martin Börjesson från futuramb

Vad får du ut av dagarna?

  • erfarenhet av att kreativt och analytiskt arbeta tvärs över företagsgränserna med Business Model Canvas som ett verktyg för verksamhetens utveckling
  • vidgad förståelse för hur de stora omvärldsförändringarna kan stödja den långsiktiga affärsutvecklingen
  • insikt i hur affärsutveckling kan vara vägledande i en föränderlig och osäker omgivning
  • idéer för hur morgondagens lönsamma affärsmodell kan kunna se ut för vår verksamhet

 

Läs mer och anmäl dig 

Vi behöver din anmälan senast måndagen den 7 majSkulle du få förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig i god tid. V g hantera detta genom att meddela: events@sahlgrenskasciencepark.se 
Dyker du inte upp utan att ha meddelat oss i förväg tar vi ut en avgift på 700 SEK.

default

Detta är ett event som Sahlgrenska Science Park genomför i samarbete med Business Region Göteborg, inom ramen för Catalyser, som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen”. Läs mer här.