Typ 1 diabetes/barn

14
maj
MEDICINAREGATAN 8 A, GÖTEBORG
13:00-15:00

Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET bjuder in till en eftermiddag med temat Typ 1 diabetes/barn

Tid: kl. 13-15 (lättare lunch serveras från 12.30)

PROGRAM

Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitetssjukhus
Försök att bevara kvarvarande insulinsekretion vid Typ 1 diabetes

Åke Lernmark, senior professor, Lunds universitet
Typ 1 diabetes – en virus eller autoimmun sjukdom?

Gun Forsander, universitetslektor och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Aktuell diabetesforskning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Trialbee – digital patientrekrytering till kliniska studier

Ta del av inbjudan via pdf nedan och anmäl dig senast den 3 maj till dss@diabetessamverkansverige.se
alternativt carina.christensson@medeon.se

INBJUDAN DSS-möte Göteborg 14 maj 2019