Tillväxt över tid med MATIX

30
mar
Biotech Center

Vad gör att företag lyckas växa? Vilka gemensamma drag har de? Hur tänker de och vilka villkor finns för tillväxt över tid? Frågorna har intresserat många och en mängd empiriska studier har genomförts.

Du är välkommen, att tillsammans med oss, starta denna morgon med en god frukost för att sedan ta del av forskningsresultat kring hur tillväxtföretag styr och leder sina verksamheter genom att skapa en tydlig spelplan.

Därefter får du information om möjligheten att delta som Partnerföretag till Handelshögskolans ”MATIX”-program för små- och medelstora företag. En av programmets utvalda masters-studenter arbetar i snitt halvtid med det aktuella bolagets tillväxtförutsättningar under ett helt läsår. Detta är en spännande möjlighet som ges till 30 bolag i Göteborgsregionen årligen.

Välkommen att delta, mingla och ställa dina frågor till föreläsarna!

Agenda
08:30 Registrering & frukost
09:00 Välkomna! Åsa Lindström, Projektledare Sahlgrenska Science Park
09:15 Presentation
10:00 Frågor och diskussion
10:30 Avslut

Jonas Fasth är forskare och affärsutvecklare med fokus på tillväxt och strategiska processer i företag som skrivit flera böcker inom ämnet. Jonas verkar på halva sin tid vid Handelshögskolan där han forskar och utbildar i strategi- och förändringsarbete. Resterande tid ägnas åt rollen som föreläsare och affärsutvecklare.

Robert Orbelin är verksamhetsledare för MATIX-programmet vid Handelshögskolan och arbetar därutöver sedan 25 år tillbaka med utbildning och rådgivning för småföretag kring att organisera för tillväxt i olika faser.

Eventet arrangeras i samarbete mellan Sahlgrenska Science Park och Business Region Göteborg.

Vi behöver din anmälan senast tisdagen den 27 mars. Anmäl dig här. Skulle du få förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig senast onsdagen den 29 mars. V g hantera detta genom att meddela: events@sahlgrenskasciencepark.se

Detta är ett event inom Catalyser som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen.

catalyser2017.png