Sveriges Innovationsriksdag

1
apr
Göteborgs universitet & Chalmers Konferenscenter

Företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks samlas med politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter för dialog, erfarenhetsutbyte och inspiration. Sveriges Innovationsriksdag är namnet på  SISPs – Swedish Incubators & Science Parks – årskonferens. Planeringen för årets möte har initierats av Encubator, GU Holding, Johanneberg Science Park och Chalmers Innovation. För mer information, se http://www.sverigesinnovationsriksdag.se/