Stöd i avtalsprocessen vid kliniska studier

6
sep
Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13.30 - 14.30

Ett seminarium som ger konkreta verktyg för hantering av avtal för kliniska studier. Det kommer att presenteras hur avtalsprocessen för kliniska studier kan underlättas. Avtalsprojektet har tagits fram inom ramen för Kliniska Studier Sverige för att tydliggöra vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har. Läs mer om projektet här:  https://avtalsprojektet.se

Talare: Christer Söderström och Sandra Olsson, Gothia Forum

Detta möte ingår i Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.  Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Läs mer och anmäl dig här