Sponsorns riskanalys av klinisk läkemedelsprövning (prövarinitierade studier)

23
nov
Online
13:00-14:00
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forums seminarieserie HT 2021

Att utföra en riskanalys av sin studie är en del av kraven enligt ICH GCP E6 (R2). Detta seminarium kommer att ge vägledning om när och hur man kan genomföra denna analys. Vi kommer också att gå igenom en mall som kan användas för detta ändamål.

Talare:

Cecilia Johansson, projektledare Gothia Forum
Margareta Scharin Täng, kvalitetssamordnare Gothia Forum

Kontakt:

Har du frågor är du välkommen att kontakta Christina Petersson, Gothia Forum, christina.petersson@vgregion.se

Anmälan