Seminarium om samverkan mellan vård och industri

5
okt
KAMMAREN, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
12:30-14:45

Välkommen till ett seminarium om regler för samverkan för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården med läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. I mötet mellan vård och industri är det viktigt att samverkan är öppen och transparent. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech och Swedish Labtech ingått ett samverkansavtal. Syftet är att skapa trygghet och ta fram ett ramverk för hur interaktionen bör se ut.

NÄR: 5/10
TID: 12:30-14:45, (12.30-13.00 Wrap och mingel utanför lokalen)
LOKAL: KAMMAREN, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Välkommen med din anmälan senast 27 september. Registrera dig här

Seminariet är kostandsfritt och ett samarbete mellan Gothia Forum, MedTech West, Innovationsplattformen och Sahlgrenska Science Park.