Seminarium: Kommunikation och Gamification

9
dec
Johanneberg Science Park, Sven Hultins Gata 9C, Göteborg. Lokal Poseidon.
09.00-12.00

Från att veta till att göra med Christer Olsson och Det Digitala Ledarskapet & Gamification med Jonas Hammarberg

Arrangörer:

Chalmers Industriteknik  och Johanneberg Science Park i samarbete med Industriell Dynamik och Enterprise Europe Network. Vi har i uppdrag från Västra Götalandsregionen att bidra till små och medelstora företags hållbara tillväxt.

Seminariet vänder sig till små och medelstora företag och är kostnadsfritt.

För mer information och anmälan klicka här

Johanneberg Science park 2