Sekundäranvändning av vård- och hälsodata – för forskning, innovation och beslutsfattande

24
mar
Online
13.00 -16.00

Detta är det första av två halvdagskonferenser på ämnet, där denna avhandlar European Health Data Space (EHDS) och nästa som sker den 21 april kl 13-16 kommer belysa hur våra grannländer i Norden arbetar med frågan om sekundäranvändning. Det kommer en egen anmälan till nästa halvdag inom kort.

Sekundäranvändning av hälsodata – ett EU-perspektiv

  • European Health Data Space (EHDS)
  • Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS-projektet)

Diskussion, reflektion och kommentarer.

Programmet uppdateras kontinuerligt med nya namn och uppgifter.

Mer info & anmälan 

Sekundäranvändning av vård- och hälsodata innebär att data från vård och omsorg ”återanvänds” på olika sätt för att bidra till ökad kunskap och nytta.

EHDS och TEHDAS

Europeiska kommissionen har som målsättning att etablera European Health Data Space (EHDS) i detta syfte. Som del av förberedelserna har ett EU-konsortium bildats, Towards the European Health Data Space (TEHDAS), där 26 europeiska länder ska bidra till att lägga grunden för EHDS, bl a genom ett underlag för ny EU-lagstiftning inom området.

E-hälsomyndigheten är av regeringen utsedd expertmyndighet i TEHDAS och leder ett arbetspaket som ska kartlägga möjligheter men också hinder för forskare, innovatörer och beslutsfattare när det gäller att få tillgång till hälsodata, och samtidigt se hur tillståndsmyndigheter i olika länder fungerar, t ex utifrån tolkning av dataskyddsförordningen, GDPR.

Arrangörer:

Arbetsgruppen för hälsodata, Regeringens samverkansprogram för hälsa och life science
Life science-kontoret, Regeringskansliet
E-hälsomyndigheten
STUNS Life Science