Regulatoriskt stöd till små och medelstora företag, nystartade företag och akademi

25
nov
Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20
18.00 - 21.00

Den här kvällen är ett utmärkt tillfälle att höra vilket stöd Läkemedelsverket kan ge till akademin, nystartade företag och små och medelstora företag. Betydelsen av och hur man utvecklar regulatoriska strategier och en Target Product Profile (TPP) kommer att diskuteras. Lokalt stöd från Sahlgrenska Science Park och Forsknings- och Innovationskontoret vid Göteborgs Universitet kommer också att tas upp samt några nyheter om TOPRA, The Organisation for Professionals in Regulatory Affairs. Du får tillfälle att träffa kollegor i en avslappnad och trevlig miljö. Mötet är öppet för alla som arbetar med och är intresserade av regulatoriska frågor.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Program

18:00 – 18:30
Kvällen inleds med lätt förtäring (smörgås och dricka)

18:30 – 18:45
Introduktion och TOPRA nyheter
Margareth Jorvid TOPRA Volontär

18:45 – 19:15
Läkemedelsverket – Innovationsstöd
• LVs stöd till akademi och små nystartade företag
• Vetenskaplig rådgivning
• Regulatorisk rådgivning
Gunilla Andrew Nielsen Läkemedelsverket, Uppsala

19:15 – 19:45
Regulatoriska strategier
• Hur utvecklar jag regulatoriska strategier?
• Varför behövs en Target Product Profile (TPP)?
Ture Sjöblom REINCO, Stockholm

Kort Paus

20.00 – 20.15
Accelerating Life Science Business
• Stöd inom områden som affärsutveckling,
internationalisering, finansiering, kompetens och nätverk.
Ted Ternander Sahlgrenska Science Park

20:15 – 20.30
Forsknings- och Innovationskontoret
• Bidrag att söka för utveckling av idéer från akademin
Ann Lindgård Göteborgs universitet

20:30 – 21:00
Tid för frågor och att träffa kollegor