Registrering av kliniska studier i offentliga databaser

9
mar
Digitalt
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.

På detta seminarium informerar vi om de krav som ställs på registrering av kliniska studier och offentliggörande av resultat i publika databaser. Vi tar upp databaser som FoU i VGR, clinicaltrials.gov och EudraCT. Vi beskriver övergripande hur registrering sker och vart du kan vända dig för ytterligare stöd och hjälp.

Talare:
Eva Lavik Olofsson, projektledare Gothia Forum
Christina Blomdahl, FoU-strateg Regionhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Kontakt:
Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Mer information och anmälan