Regelefterlevnad – en viktig konkurrensfördel

27
jan
Online
09.00-11.00

Kan regelefterlevnad vara en konkurrensfördel?
Det är vi i projekt Legala Värdekedjor övertygade om.

Vi bjuder härmed in till ett seminarium där vi kommer att presentera behovsanalys och bakgrund till projektet, dvs den ökande regleringstakten inom medicinteknik och hälso- och sjukvård, samt förslag på hanteringssystem och utbildning för att möta denna utmaning och främja implementering av nya livsviktiga innovationer.

Projektets ambition är att ta ett helhetsgrepp på hur man bör driva forsknings- och innovationsprojekt inom medicinteknik och tar avstamp i tidigare etablerade tekniker runt mappning av kunskapsbaser och nyttjar dessa som ett verktyg för att uppnå regelefterlevnad med avseende på till exempel dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya medicintekniska regleringen (MDR).

Vi kommer visa exempel på material i form av övergripande frågeställningar, mer detaljerade checklistor samt fiktiva fall.

Slutligen bjuder vi in till en stund av dialog runt hur vi tar denna satsning vidare och om och hur satsningen skulle kunna implementeras i våra respektive verksamheter och i samverkan med andra parter.

Vi hoppas kunna träffas fysiskt men följer såklart dom rekommendationer som råder i relation till smittoläget, varvid vi ställer om till ett digitalt event.

Varmt välkomna önskar Projekt Legala Värdekedjor
a.k.a
Ulf Petrusson och Christoffer Hermansson, Göteborgs Universitet
Henrik Mindedal, MedTechWest
Erik Mårtensson Djäken, Innovationsplattformen
Åsa Odhagen Rosvall, Gothia Forum
Ulrika Ågren, Sahlgrenska Science Park

Anmälan

Parter i projektet är Sahlgrenska Science Park, Göteborgs Universitet, Medtechwest samt Gothia Forum och Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen. Projektet finansieras av Vinnova via MedTech4Health samt Regionala Utvecklingsnämnden, VGR.