Kan regelefterlevnad vara en nyckelfaktor för svensk medicinteknik?

22
feb
Online
13.00-15.00

Regelefterlevnad en viktig konkurrensfördel

Kan regelefterlevnad vara en konkurrensfördel för forskare, små och medelstora företag inom medicinteknik? Och hur kan vi som jobbar i innovationsstödsystemet bidra?

Om du vill lära dig mer om detta och känner att du vill bidra till att fler innovationer når hälso- och sjukvården, läs vidare.

Vi bjuder in till ett seminarium där vi redogör för den ökande regleringstakten inom medicinteknik och hälso- och sjukvård, samt förslag på hanteringssystem och utbildning för att möta denna utmaning så att fler livsviktiga innovationer kan nå patienter. Vi riktar oss i detta webinar primärt mot aktörer i innovationsstödssystemen.

Projektets ambition är att ta ett helhetsgrepp på saker man bör tänka på när man driver forsknings- och innovationsprojekt inom medicinteknik. Vi tar avstamp i tidigare etablerade tekniker runt mappning av kunskapsbaser och nyttjar dessa som ett verktyg för att uppnå regelefterlevnad med avseende på till exempel dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya medicintekniska regleringen (MDR).

Varmt välkomna önskar
Projekt Legala Värdekedjor, en aktivitet i Nationella Utvecklingsprojektet i Medtech4Health

Medverkande:

Ulf Petrusson och Christoffer Hermansson, Göteborgs Universitet, nestorer inom intellektuella tillgångar och entreprenörskap, med mångårig erfarenhet av innovationsstöd och utbildning inom området

Henrik Mindedal, Medtech West, med gedigen industribakgrund och många år i gränssnittet där ny teknikutveckling möter hälso- och sjukvård

Erik Mårtensson Djäken, Innovationsplattformen, apotekare i grunden med mångårig erfarenhet av innovation och implementering inom hälso- och sjukvård

Åsa Odhagen Rosvall, Gothia Forum, sjuksköterska i grunden med bakgrund i medicinteknisk industri (Mölnlycke och Vitrolife), numera expertstöd för kliniska studier inom medicinteknik

Ulrika Ågren, projektledare, Sahlgrenska Science Park, med mångårig erfarenhet från medicinteknik, immaterialrätt och affärsutveckling, från bland annat Mölnlycke

Anmälan

Parter i projektet är Sahlgrenska Science Park, Göteborgs Universitet, MedTech West samt Gothia Forum och Innovationsplattformen, Västra Götalandsregionen. Projektet finansieras av Vinnova via Medtech4Health samt Regionala Utvecklingsnämnden, VGR.