Prövarinitierade studier

9
jun
Digitalt
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.

Seminariet riktar sig till forskande personal som vill få en ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka vid planering av en prövarinitierad studie, som inte nödvändigtvis kräver godkännande av Läkemedelsverket. Deltagare kommer få chans att höra inbjudna forskares erfarenheter och vi bjuder in till diskussion kring utmaningar vid uppstart av en studie. Därtill kommer vi ge en överblick över gällande regelverk och vilka krav som ställs på den här typen av studie.

Talare:
Kristina Levan, projektledare på Gothia Forum samt inbjudna forskare med erfarenhet av prövarinitierade kliniska studier

Kontakt:
Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Mer information och anmälan