Prövarinitierade studier

19
okt
Online
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forums seminarieserie HT 2021

Seminariet riktar sig till forskande personal som vill få en ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka vid planering av en prövarinitierad studie, som inte nödvändigtvis kräver godkännande av Läkemedelsverket. Deltagare kommer få chans att höra inbjudna forskares erfarenheter och vi bjuder in till diskussion kring utmaningar vid uppstart av en studie. Därtill kommer vi ge en överblick över gällande regelverk och krav som ställs på den här typen av studie.

Talare:

Kristina Levan, projektledare på Gothia Forum samt inbjudna forskare med erfarenhet av prövarinitierade kliniska studier.

Kontakt:

Har du frågor är du välkommen att kontakta Christina Petersson, Gothia Forum, christina.petersson@vgregion.se

Anmälan