Pragmatiska studier och RRCT

12
okt
Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13.30-14.15

Seminariet ger kunskaper om pragmatiska studier och registerrandomiserade kliniska studier (RRCT). RRCT är ett relativt nytt koncept för klinisk forskning och dess fördelar och nackdelar kommer belysas. Seminariet ger också en inblick i Registercentrum som verksamhet.

Talare: Krister Arlinger, Registercentrum Västra Götaland

Detta möte ingår i Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Läs mer och anmäl dig här