Pitcha hem din nästa finansieringsrunda

13
sep
MEDICINAREGATAN 8 A, GÖTEBORG
09:30-10:30

Välkommen att starta fredagen den 13 september med frukost, mingel och seminarium med Triathlon & ISEA, Resource Partner @SahlgrenskaSP.

Tillgång till riskkapital är för de flesta entreprenörer och startups en förutsättning för att framgångsrikt kunna utveckla och kommersialisera sin produkt. Arbetet med att resa kapital från investerare är ofta både tidskrävande och svårt, särskilt om man inte har gjort det tidigare.

En sak är ofta avgörande på vägen mot en framgångsrik finansieringsrunda. En välutformad pitch. Med en övertygande pitch med rätt innehåll som besvarar rätt frågor som investerare ställer, ökar sannolikheten för att komma vidare i investerardialoger och förhoppningsvis hela vägen fram till förhandlingsbordet.

Vid seminariet kommer Jonas Qvillberg och Jeppe Magnusson från Triathlon & ISEA gå igenom grunderna i vad en övertygande pitch bör innehålla och framgångsfaktorer för att nå till nästa steg i investerardialoger.

Hålltider
09.30 Frukostbuffén står framdukad
09.50 Föredrag i angränsande lokal Änggården
10.30 Slut

Företagspresentation
Triathlon & ISEA är ledande inom affärsrådgivning life science med lång erfarenhet av att hjälpa bolag och entreprenörer i tidiga faser att utveckla sina verksamheter och skapa bestående värde för både för bolag och individ. Genom en unik kombination av den operativa kapaciteten hos managementkonsultbolaget Triathlon med ISEAs seniora experter med framgångsrika karriärer från exekutiva ledningsroller möjliggör vi hållbara resultat med hög kvalitet. Triathlon & ISEA bidrar med strategisk och operativ support inklusive t.ex. verifiering av marknadspotential, framtagning av affärs- och tillväxtplaner, partner screening och finansiering.

Anmälan
Anmälan sker efter personlig inbjudan. Intresserad av att delta? Kontakta Carina Strand.

Väl mött!

Hälsningar,

Sahlgrenska Science Park, Triathlon & ISEA