Nya EIC Accelerator – programmet för banbrytande innovationer

28
apr
Digitalt via Zoom
09:30 - 12:00

Den 18 mars lanserade Europeiska innovationsrådet (EIC) en budget på över 10 miljarder euro för perioden 2021–2027 ska stödja utveckling och lansering av banbrytande innovationer. Du som driver ett litet eller medelstort innovativt företag kan ansöka om innovationsbidrag och riskkapital från programmet EIC Accelerator.

EUSME Supportkontor arrangerar en kostnadsfri digital workshop om nya EIC Accelerator. Programmet är en del av Europeiska innovationsrådet satsning på att stötta innovativa små- medelstora företag med stora ambitioner. Workshopen går igenom syftet med programmet och hur en ansökan till EIC Accelerator bör läggas upp. Steg för steg kommer vi att beskriva hela ansökningsprocessen och ge dig trygghet och kunskap i de olika momenten.

Mål och syfte
Målet med workshopen är att förmedla en förståelse för EIC programmet, ansökningsprocessen och berätta hur expertbedömarna utvärderar projektansökans potential.
EU SME Supportkontor är ett initiativ finansierat av Vinnova och Tillväxtverket. Målet är att fler svenska små och medelstora företag ska söka och beviljas finansiering från EU:s ramprogram Horisont Europa och Eurostars.

Målgrupp
Innovativa små och medelstora företag

Förkunskapskrav
Förbered dig gärna genom att läsa mer om:
European Innovation Council, HÄR.

Föreläsare
Marian Mikheil – RISE

Innehåll

  • EUSME Supportkontor
  • Kort om EIC Accelerator – bakgrund, villkor och syfte
  • Ansökningsprocessen – portalen, utvärdering
  • Genomgång av short application

Sista anmälningsdatum 27 april 2021

Mer information och anmälan