Möte om eHälsa

2
sep
Biotech Center, Arvid Wallgrens backe, Göteborg
11:20-13:30

Sahlgrenska Science Park har ett uppdrag att bidra till utvecklingen av eHälsobolag i regionen, dels genom verksamheten inom inkubatorn, dels genom de projekt vi bedriver i samarbete med andra partners. Ett exempel på det senare är samarbetsprojektet Star Track  – www.nordicstartrack.se.

Som en del i vårt arbete har vi etablerat ett starkt nätverk av FoI-aktörer. Vi kan därmed erbjuda små och medelstora företag tillgång till ett brett nationellt och internationellt nätverk av FoI-kompetens, infrastruktur, industriella aktörer och hälso-sjukvårdsorganisationer samt projektfinansiering.

Vi är mån om att kontinuerligt lyssna till era behov och önskemål kring sådant samarbete. Hur ser er situation ut, vad skulle ni vilja få på plats, och förvänta er av ett sådant samarbete? Detta vill vi belysa. I samarbete med att den nordiska styrgruppen kring projektet Star Track, bjuder vi nu in intressenter inom eHälsa till ett förutsättningslöst lunchmöte på Biotech Center, där ni träffar företrädare från olika organisationer och företag. Vi värderar din medverkan högt!

11.30-12.00   Inledande mingel, lunch finns framställd

12.00-12.30  ”Round the table”-presentation av samtliga deltagare

12.30-12.45   Presentation av projektet Nordic Connectivity – Star Track

12.45-13.00   Öppen diskussion – behov kring vidareutveckling av samarbeten mellan industriella aktörer, hälso- och sjukvårdsorganisationer samt projektfinansiering.

För anmälan, v g kontakta Anders Persson, affärsrådgivare inom Sahlgrenska Science Park, telefon 070-945 95 11, e-post anders.persson@sahlgrenskasciencepark.se. Vi bjuder på lunch (v g meddela eventuella allergier).