Metis Forum

11
nov
Online och fysisk plats (begränsat antal), Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
10:30 - 14:50

Metis Forum är mötesplatsen för alla som i öppen samverkan vill medverka till att öka nyttiggörandet av eHälsa/Digital Hälsa inom Prehospital sjukvård.

På Metis Forum träffas man för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, identifierar hinder för nyttiggörande samt lyfter idéer till gemensamma projekt som stimulerar och driver innovation.

Prehospital ICT Arena, PICTA, drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med ett trettiotal aktörer från sjukvård, näringsliv, akademi, intresseorganisationer och innovationsaktörer. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill PICTA driva på så att e-hälsa/Digital hälsa nyttiggörs och leder till innovation inom den prehospitala sjukvården.

Som en del i arbetet arrangeras Metis Forum 2-3 gånger om året. Detta är heldagsseminarier, där ämnen som kliniska beslutsstöd (inklusive AI), drönare, vårdprocessutveckling, nya kommunikationslösningar och videostöd dyker upp på agendan.

Målet är att ha detta möte både online och fysiskt med begränsat antal platser – först till kvarn.
Programmet kommer bland annat att ha följande rubriker:

  • Prehospital Telecommunication 2025 and Today
  • AI och hjärnan
  • Trådlös övervakning i en obruten vårdkedja
  • PICTA aktiviteter – pågående och nya projekt

Mer information och anmälan