Metis Forum

19
mar
Demostudion, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
11:00-16:30

Metis Forum är mötesplatsen för alla som i öppen samverkan vill medverka till att öka nyttiggörandet av eHälsa/Digital Hälsa inom Prehospital sjukvård. 

På Metis Forum träffas man för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, identifierar hinder för nyttiggörande samt lyfter idéer till gemensamma projekt som stimulerar och driver innovation. Heldagsseminarierna är kostnadsfria och lunch ingår.

Prehospital ICT Arena (PICTA) drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med ett trettiotal aktörer från sjukvård, näringsliv, akademi, intresseorganisationer och innovationsaktörer. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill PICTA driva på så att e-hälsa/Digital hälsa nyttiggörs och leder till innovation inom den prehospitala sjukvården.

Programmet kommer att ha följande rubriker:

  • Augmented Reality och framtidens övning 
  • Prehospital Telecommunication 2025 and Today
  • AI och hjärnan
  • PICTA aktiviteter – info samt redovisning pågående och nya projekt

Mer information och anmälan