Metis Forum

9
okt
Demostudion, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
11:00-16:30

Prehospital ICT Arena (PICTA) drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala sjukvården.

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där PICTA:s intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt.

Programmet har följande rubriker:

  • Drönare i hälso- och sjukvård – aktuella projekt
  • Mobilitet och samverkan – projekt och företagspresentationer
  • Beslutsstöd och IT – projekt och företagspresentationer
  • PICTA aktiviteter – info samt redovisning pågående och nya projekt

Under dagen bjuder vi på lättare lunch och fika, så att det ges goda möjligheter till nätverkande.

Mer information och anmälan