Medtech4Health på Sverigeturné 2017

2
mar
Sahlgrens Aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus
10.00-14.00

Välkommen till en dag om forskningsfinansiering och innovativa projekt

Precis som förra vintern kommer Reidar Gårdebäck och Kristina Svensson från Medtech4Health att göra ett stopp i Göteborg på sin resa runt landet. MedTech West är västsvensk kontaktnod för Medtech4Health- ett nationellt Vinnova-finansierat strategiskt Innovationsprogram som startade 2016. Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och för hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige. Medtech4Health stöttar initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård och akademin.

Nytt för i år är att vi kommer att presentera alla spännande projekt i Göteborg som fick finansiering under Medtech4Healths första år. Från Chalmers kommer Max Jair Ortiz Catalan och Bo Håkansson för att presentera sina projekt. Från företagssidan får vi höra 1928DIAGNOSTICS, Mevia, PREDICARE, PRESSCISE, Promimic och Ten Medical Design berätta om sina projekt och om sitt arbete.

PROGRAM

10:00-10:10   Henrik Mindedal presenterar MedTech West 10:10-10:30   Programansvarig Reidar Gårdebäck berättar om Medtech4Healths första år och berättar vad som kommer att hända under 2017 10:30-10:50   Information om Medtech4Health-utlysningen Innovatörer i vård och omsorg

 • Henrik Mindedal, MedTech West, och Erik Mårtensson Djäken från Innovationsplattformen, VGR, berättar om utlysningen

5 minuters paus 10:55-11:30   Chalmers, Signaler och System- två forskare presenterar sina projekt

 • Forskarassistent Max Jair Ortiz Catalan från Chalmers: Neuromotus: En innovativ neuroplastisk behandling av fantomsmärtor
 • Professor Bo Håkansson från Chalmers: Ny teknik för diagnos vid yrselsymtom

11:30-12:15   MINGELLUNCH 12:15-12:30   Grafen

 • Johan Ek Weiss från SIO Grafen presenterar grafen
 • Martin Lovmar från Wellspect: Antibakteriellt grafen för medicintekniska tillämpningar

12:30-13:30   Sex Göteborgsbaserade företag ger en kort presentation av sin verksamhet och de projekt som Medtech4Health stöttade under 2016:

 • Jesper Hassel från Mevia: Hur kan en innovativ produktlösning börja användas i vården i VGR?
 • Mattias Münnich från Promomic: Nanoteknik förbättrar fixering av höftledsfrakturer
 • Fredrik Gellerstedt från Ten Medical Design: Utvärdering av nytt strålskydd
 • Daniel Malm från Predicare: Utveckling av demonstrator för digitalt interaktivt beslutsstöd i akutvårdskedjan
 • Andreas Nilsson från PRESSCISE: Klinisk verifiering av Lunda TEX System- kompressionsprodukt för behandling av venösa bensår
 • Wilhelm Paulander från 1928DIAGNOSTICS: Implementering av kvalitetsledningssystem för CE/FDA

5 minuters paus 13:35-13:45   Henrik Mindedal, MedTech West, berättar om Medtech4Healths öppna utlysning Kompetensförstärkning för Små och Medelstora företag 13:45-14:00   Avslut av dagen av Henrik Mindedal, MedTech West, och Reidar Gårdebäck, Medtech4Health

Eventet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast måndagen den 27 februari för att ta del av mingellunchen. Anmäl till dig MedTech West-eventet här