MedTech West-seminarium med Helen Sandelin från Mediteq om patientdata och informationssäkerhet

21
sep
Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
11:30-12:30 (13:00 inkl. lunch)

Hanteringen av patientdata i vården regleras och påverkas av flera olika lagar som de nationella lagarna kring patientdata, personuppgiftslagen och journalföringslagen. 2018 kommer även den Europeiska General Data Protection Regulation (GDPR) att börja gälla och påverka hanteringen av patientdata. Det innebär i korthet att alla organisationer som hanterar persondata behöver göra det på ett kontrollerat sätt, vilket bl.a. kan inkludera ledningssystem och riskhantering.

Vad innebär det för aktörerna inom vården – patienter, vårdpersonal samt tillverkare och leverantörer av IT-system och teknisk utrustning? Den 5 september anordnade Mediteq Forum en temadag inom området, och du kommer under detta lunchföredrag att få en summering av föredragen och paneldebatten från denna dag.

Sista dag att anmäla sig är den 18 september, kl. 13.00. Här kan du anmäla dig.