Medicintekniska produkter och mHälsa

4
jun
Hjärtats aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset
13.00-16.15

Gothia Forum, MedTech West, Innovationssluss Västra Götaland och Sahlgrenska Science Park bjuder in till seminarium om Medicintekniska produkter och mHälsa

Vi bjuder in till en eftermiddag som skall ge dig, inom den medicintekniska branschen, en bredare kännedom om resurser inom medicinteknisk utveckling på nationell och regional nivå. Bland annat presenteras Läkemedelsverkets rådgivnings- och stödfunktion, Innovationskontoret samt de kvalitetssystem och krav som ställs på medicintekniska produkter.

Kostnadsfritt deltagande för alla intresserade & det bjuds på fika. Anmälan senast den 2 juni till gothia.forum@vgregion.se.

13:05 Innovationskontoret – Rådgivning och stöd hos Läkemedelsverket. Brita Sjöström, Innovationskontoret, Läkemedelsverket

13.30 Medicintekniska APPar och mHälsa- hur definieras de och vad behöver tillverkare göra? Per Gillblom, Utredare Medicinteknik, Läkemedelsverket

14:30 Kaffe

14:50 Presentation av MedTech West och dess upplägg för projekt i utvecklingsfas. Henrik Mindedal, föreståndare MedTech West / Presentation av Gothia Forum och dess stöd kring utvecklandet av medicintekniska produkter. Sandra Olsson, Gothia Forum VGR / Presentation av Innovationsslussen. Erik Mårtensson Djäken, Innovationsslussen VGR / Presentation av Sahlgrenska Science Park och vad vi kan erbjuda för stöd kring utvecklandet av medicintekniska produkter. Anders Persson Sahlgrenska Science Park

15:15 Kvalitetssystem och dokumentation – krav för medicinteknik. Joanna Widestrand, Medos

16:05 Avslutning och sammanfattning