Lunchseminarium – hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter

11
mar
HJÄRTATS AULA, VITA STRÅKET 12, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
11.30-13.30

Gothia Forum, Innovationsplattformen VGR, MedTech West och Sahlgrenska Science Park bjuder in till lunchseminarie.

Malin Blixt, chef för enheten för medicinteknik och chefsekonom Douglas Lundin på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket,

tipsar om vad som krävs för att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

 

På detta seminarie presenterar TLV hur de arbetar med hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik samt ger praktiska exempel från genomförda utvärderingar på medicintekniska produkter. TLV har sedan 2012 ett uppdrag från regeringen att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Syftet är bland annat att bidra till bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av medicintekniska produkter och större transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet och priser.

Anmälan senast 8 mars till: gothia.forum@vgregion.se