Långsiktig hållbarhet och långsiktig lönsamhet hör ihop!

8
dec
Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg
8.30-10.30 (frukost/reg kl. 8.30-9.00)

Hållbarhetsbegreppet kan betraktas på olika sätt. Idag är det vanligast att se hållbarhet som ett sätt att minimera den negativa påverkan på omgivande miljö och samhälle. Då hamnar gärna fokus på att se till att t ex produktionsprocesser, underleverantörer och produkter/tjänster har så lite negativ påverkan på omgivningen som möjligt. Hållbarhetsutmaningarna blir då en sorts riskminimering eller försäkringsskydd för företagets varumärke.

Men är detta det enda sättet? Skulle företagets verksamhet kunna bidra positivt till ett hållbart samhälle? Skulle företagets affärsmodell också kunna knyta an till och utveckla det omgivande samhället? Och skulle inte detta i så fall stärka affären och utveckla varumärket på ett sätt som skiljer vårt företag från andra?

Välkommen att starta morgonen med en god frukost och lyssna till Björn Westling, Johanneberg Science Park & Martin Börjesson, Futuramb.

ANMÄLAN & MER INFO –>HÄR

Välkommen!

Detta är ett event inom Catalyser som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen.

catalyserbild