Läkemedel – Hur ska Sverige bli framgångsrikt igen?

27
nov
Sal Kb i Kemihuset på Chalmers
18.00

Svenska Kemistsamfundet

Per Lindberg

För inte länge sedan var Sverige en mycket framgångsrik nation när det gällde att ta fram nya viktiga läkemedel. De senaste åren har dock framgångarna uteblivit och stora nedskärningar har skett i läkemedelsindustrin. Inte minst gäller detta AstraZeneca, som sagt upp personal i stor omfattning och då inte minst ett mycket stort antal skickliga kemister.

Varför blev det så här? Och- ännu viktigare- finns det något vi kan göra för att vända den dystra utvecklingen?

Docent Per Lindberg var under lång tid verksam i ledande befattningar på läkemedelsföretaget AstraZeneca. Per Lindberg har en unik erfarenhet av att ha varit med och forskat fram ett flertal kommersiellt mycket framgångsrika läkemedel, däribland ett av världens mest sålda läkemedel: Losec. Mot bakgrund av dessa forskningsframgångar kommer Per att diskutera vad vi kan lära oss av dessa, möjligheter för framtiden och kemisternas roll i läkemedelsutvecklingen.

Kom och lyssna på Per och var med och debattera hur vi ska göra för att få fram bra läkemedel igen!

Under föredragen kommer vi att bjuda på lättare fika. För att kunna planera detta vill vi att du anmäler dig till Louise Tottie, louise.tottie@swipnet.se

Vi kommer att vara i sal Kb i Kemihuset på Chalmers