Kliniska studier med medicintekniska produkter

27
feb
Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.
Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Seminariet ger en introduktion till genomförandet av kliniska studier där man studerar effekten och säkerheten av medicintekniska produkter. Vi gör en övergripande genomgång av ISO14155 (GCP för medicintekniska produkter). Dessutom presenteras information kring medicintekniska produkter som finns tillgänglig på Kliniska Studier Sveriges webbplats.

Fler seminarier i samma serie hittar du här.