Kliniska studier med medicintekniska produkter

13
okt
Nyponet, Psykiatriska kliniken, Östra sjukhuset
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Seminariet ger grundläggande kunskap om klinisk forskning med medicintekniska produkter (ej in vitrodiagnostiska produkter). Vi kommer bland annat gå igenom definitioner och begrepp och olika typer av studier enligt det nya Europeiska regelverket (MDR). Vi kommer också ge viss kunskap om Good Clinical Practice (GCP) för medicintekniska produkter (ISO 14155).

Talare: Ebba Brann, projektledare på Gothia Forum

Övrigt: Målsättningen är att även ge möjlighet att delta på distans via länk. Vi kommunicerar detta till alla som är anmälda någon vecka innan.

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Anmälan